AAU logo

CASTOR

CASTOR – Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol

CASTORs forskning fokuserer på sociologiske og kriminologiske studier af aktuelle ændringer i samfundets sociale differentieringsmekanismer. Spørgsmålet om sociale forskelle og uligheder samt deres konsekvenser for menneskers inklusion og eksklusion er omdrejningspunktet for forskningsgruppens empiriske og teoretiske arbejder. CASTOR undersøger de sociale og kulturelle aspekter af nye differentieringsformer baseret på et samspil mellem klasse, køn, etnicitet og alder. Dette kan være knyttet til kulturelt forbrug, medborgerskab, sociale kompetencer, kriminalitet, konsekvenser af straf, deltagelse i det civile samfund og forskellige former for velfærdsstatslige interventioner.

Endvidere fokuserer CASTOR på nye eller ændrede sociale differentieringsmekanismer, hvor fx ændrede krav til individets kompetencer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet er med til at udfordre den ellers stærke sammenhængskraft og solidaritet i det danske samfund. Et andet væsentligt aspekt er globale udfordringer, hvor migration, flygtninge og transnationale bevægelser skaber nye udfordringer på både et lokalt, nationalt, transnationalt og globalt niveau. Det sidste skaber samtidig et behov for analyser af det danske samfund i komparativt perspektiv.

Centrale forskningsområder:

  • Civilt samfund, frivilligt arbejde og tillid
  • Køn, maskulinitet og intersektionalitet
  • Sociale kompetencer og kulturel kapital
  • Grupperelateret kriminalitet, herunder markedet for rusmidler
  • Marginalisering og social kontrol
  • Arbejdsliv, uddannelse og familie
  • Politiske identiteter og politisk radikalisering
  • Velfærdsinstitutioner og nye velfærdsteknologier
  • Migration, flygtninge – nye sociale skillelinjer, fællesskaber og solidaritetsformer
  • Transnational kriminalitet

For yderligere oplysninger se Castors Forskningsstrategi 2018-2021 her

Kontakt

CASTOR
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 5
DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. 99 40 81 13
EAN 5798000420649